تغییر زبان به انگلیسی

شبکه های اجتماعی

تولید محتوا

فارسی - شبکه های اجتماعی

طراحی خلاق

به عنوان یک هنرمند خلاق، من و تیم تولید محتوا مستقیماً با برندهای مختلف کار کرده ایم و همچنین با آژانس های دیگر روی ایده های بزرگ، مفاهیم خلاقانه و پروژه های استراتژی کار می کنیم. در بسیاری از موارد این پروژه ها با تولید کمپین و محتوا ترکیب می شوند و از آنجایی که ما کار را به صورت گروهی پیش میبریم، مسیر بین خلاقیت و تولید بسیار کوتاه میشود و منجر به فرآیندهای مناسب پروژه مربوطه می گردد.

در تماس باشید

ارتباط با من

درخواست همکاری

برای اطلاعات در مورد همکاری و پذیرش سفارشات با استودیو گادیار در ارتباط باشید.

زندگی.

تنها چیزیه که

برند شما نیاز داره