گوی کریستالی

تقریبا ۸ سال پیش در یکی از عکسهای استاد بزرگوارم عباس کیارستمی گوی کریستال رو دیدم. خیلی تلاش کردم که بتونم یکی داشته باشم. به واسطه شغلم یعنی معماری داخلی کار سختی نبود و بدست آوردمش . بعد شروع کزدم به عکاسی با گوی کریستال و کلی تجربه بدست آوردم که چگونه میشه محیط اطراف رو از داخل این گوی عکاسی کرد. در اینجا و در اکانت اینشتاگرامم میتونید عکسهایی که با گویهای کریستال گرفتم رو ببینید.

در ضمن همیشه بمن پیغام میدادید که این گوی از کجا باید تهیه کرد. خب ازین به بعد از طریق لینک زیر به راحتی میتونید این گویهای کریستالی رو داسته باشید.