پروژه بهارستان ۹۷
این مجموعه شامل ۷۰۰ عکس از بیش از ۴۵۰ پروژه در زمینه هنر محیطی،بهارستان و نقاشی دیواری میباشد که برای سازمان زیباسازی شهرداری تهران عکاسی کردم

این پروژه از اسفند ۱۳۹۶ آغاز و تا خرداد ۱۳۹۷ ادامه داشت. چند ماه هر روز از صبح تا شب در خیابانهای تهران در حال پیدا کردن آثار پروژه بهارستان ۹۷ بودم و یکی از پر چالش ترین پروژه هایی بود که تا امروز کار کردم.

این مجموعه شامل ۷۰۰ عکس از بیش از ۴۵۰ پروژه در زمینه هنر محیطی،بهارستان و نقاشی دیواری میباشد که برای سازمان زیباسازی شهرداری تهران عکاسی کردم.

در کنار این کار توانستم با بسیاری از هنرمندان این آثار آشنا بشم و تا دیدگاههاشون بیشتر آشنا شدم.

عکسهای زیر گلچینی از ۷۰۰ عکس از شهر تهران در بهار ۹۷ میباشد. بسیاری ازین کارها در سطح شهر نیستند, معمولا پروژه بهارستان طوری برنامه ریزی شده که آثار در مدت زمان کوتاهی در سطح شهر قراردارند و بعد جمع آوری میشوند.