تغییر زبان به انگلیسی


پروژه های ان اف تی 

من پروژه ان اف تی خودم را با تصویر قدیمی از کارهای خودم شروع کردم و در پلتفرم فاندیشن کارم را ادامه دادم.

فاندیشن

برای دیدن کارهای ان اف تی من به لینک فاندیشن مراجعه کنید.


در تماس باشید

ارتباط با من

درخواست همکاری

برای اطلاعات در مورد همکاری و پذیرش سفارشات با استودیو گادیار در ارتباط باشید.

زندگی.

تنها چیزیه که

برند شما نیاز داره